Matěj Sehnal finanční poradce Českomoravské hypoteční a.s.