Financování
Financování: Jak získat peníze na své potřeby

Financování je nezbytnou součástí života každého z nás. Ať už se jedná o osobní potřeby, jako je bydlení nebo koupě nového auta, nebo o podnikatelské potřeby, jako je nákup stroje do firmy, bez financování by se nám to mohlo zdát velmi těžké.

Financování fyzických osob

Financování fyzických osob se dělí na účelové úvěry a neúčelové úvěry.

Účelové úvěry jsou určeny k financování konkrétního účelu, například koupě nemovitosti, automobilu nebo vybavení domácnosti. Mezi účelové úvěry patří:

 • Hypoteční úvěr je nejčastějším typem účelového úvěru. Slouží k financování koupě nemovitosti. Hypoteční úvěry jsou poskytovány na dobu až 30 let.
 • Spotřebitelský úvěr je úvěr, který lze použít na libovolný účel. Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány na dobu až 10 let.
 • Úvěr ze stavebního spoření je úvěr, který lze použít na financování koupě nebo rekonstrukci nemovitosti. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován na dobu až 20 let.

Neúčelové úvěry nejsou určeny k financování konkrétního účelu. Lze je použít na cokoli, co potřebujete. Mezi neúčelové úvěry patří:

 • Půjčka je úvěr, který lze použít na libovolný účel. Půjčky jsou poskytovány na dobu až 5 let.
 • Kreditní karta je úvěrový nástroj, který umožňuje čerpat peníze až do výše stanoveného limitu. Kreditní karty jsou poskytovány na dobu až 5 let.
Financování právnických osob

Financování právnických osob se dělí na neúčelové úvěry a úvěry na konkrétní účel.

Neúčelové úvěry pro právnické osoby jsou podobné neúčelovým úvěrům pro fyzické osoby. Lze je použít na cokoli, co potřebuje firma.

Úvěry na konkrétní účel pro právnické osoby jsou určeny k financování konkrétních investic, například nákupu strojů, automobilů nebo nemovitostí. Mezi úvěry na konkrétní účel pro právnické osoby patří:

 • Obchodní úvěr je úvěr, který poskytuje jedna firma druhé firmě. Obchodní úvěry jsou poskytovány na dobu až 2 roky.
 • Leasing je způsob financování, kdy firma přenechává druhé firmě nebo fyzické osobě do užívání majetek, za který firma platí měsíční splátky. Leasing je poskytován na dobu až 10 let.
Jak získat financování?

K získání financování je třeba splnit určité podmínky. Mezi základní podmínky patří:

 • Dostatečná bonita, tedy schopnost splácet závazky.
 • Doložení příjmů, které je nezbytné pro posouzení bonity.
 • Ověření bonity, které provádí poskytovatel financování.

Pokud splňujete základní podmínky, můžete se obrátit na poskytovatele financování. Poskytovatelé financování jsou například banky, nebankovní společnosti, stavební spořitelny nebo leasingové společnosti.

Při výběru poskytovatele financování je třeba zvážit následující faktory:

 • Úroková sazba, která je jedním z nejdůležitějších faktorů.
 • Doba splatnosti, která by měla odpovídat vašim možnostem splácet.
 • Splatnost, která by měla být co nejnižší.
 • Ostatní poplatky, které by měly být co nejnižší.
Financování u Českomoravské hypoteční a.s.

Pokud budete mít další dotazy týkající se financování, obraťte se na náš kontakt.