Pojištění hypotéky

Při sjednávání a podepisování hypotečního úvěru se zajisté setkáte s termínem pojištění hypotéky nebo také s termínem pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. Oba tyto termíny nesou totožný význam – jedná se o kolektivní pojištění, které komerční banky nabízí všem svým klientům, a to za účelem pomoci se splácením hypotečního úvěru v případě vzniku vážných a nenadálých životních událostí. V tomto případě komerční banky úzce spolupracují se svými partnerskými pojišťovnami, které vám mohou pomoci pokrýt váš hypoteční úvěr po nezbytnou dobu.

Pojištění hypotéky se řadí mezi typy pojištění, které nejsou zákonem ustanoveny, tudíž vám nevzniká automaticky povinnost jeho zřízení. Při zřízení tohoto pojištění je důležité si uvědomit, že vaše komerční banka je pouze zprostředkovatelem služeb, nikoliv vykonavatelem. Tím je v tomto případě příslušná partnerská pojišťovna, která vám může poskytnout potřebný finanční obnos.

Jaká rizika vám pojištění hypotéky pokryje?

S naším pojištěním hypotéky si můžete zajistit jistou stabilitu i v případě nenadálých životních událostí, které mohou ovlivnit vaši schopnost splácet již uzavřený hypoteční úvěr. Pojišťovna vám po vyřízení pojistné události vyplatí splátky v pravidelných měsíčních intervalech, vždy k 15. dni příslušného měsíce. Pomocí zřízení tohoto pojištění si můžete pokrýt hned několik rizik najednou, například:

 • Úmrtí:

Úmrtí není komfortní téma, avšak člověk nikdy neví, co se může stát. V případě úmrtí pojišťovna jednorázově uhradí zbylou dlužnou část hypotečního úvěru, tak aby pozůstalý vdovec/vdova či vaše děti nebyly nuceny doplácet zmíněný dluh.

 • Invalidita 2. a 3. stupně:

Bohužel i toto mnohdy nečekané riziko může ohrozit vaše splácení hypotečního úvěru. V případě, že dojde k oficiálnímu přiznání invalidity 2. nebo 3. stupně Českou správou sociálního zabezpečení nebo vydání průkazu ZTP/P se pojišťovna bude snažit okamžitě zabezpečit vaše splátky hypotéky.

 • Pracovní neschopnost:

Nepříjemnou komplikací ve splácení vašeho hypotečního úvěru může být také pracovní neschopnost. Jestliže budete v pracovní neschopnosti po dobu delší než 30 dní, vyplatí vám pojišťovna, po doložení potřebných dokumentů, splátky hypotéky, jež budou navýšeny o poplatek za pojištění hypotéky, a to zpětně od začátku vaší nepracovní neschopnosti.

 • Nedobrovolná ztráta zaměstnání či živnosti:

Nedobrovolná ztráta zaměstnání či živnosti vám při sjednání pojištění hypotéky již nepřidělá žádné starosti navíc se splněním měsíčních splátek. Pokud budete déle než 30 dní bez zaměstnání, a to ode dne registrace na úřadu práce, pojišťovna vám bude krýt záda a vyplatí vám splátky hypotéky navýšené o poplatek za pojištění zpětně od začátku vaší nezaměstnanosti.

 • Ošetřování člena rodiny:

Nepřetržitá péče o nemocného člena vaší rodiny, která trvá déle než 30 dní, může ohrozit vaši schopnost splácet hypoteční úvěr. Tato nepřetržitá péče může mít za následek rapidní pokles vašeho příjmu. V případě dodání potvrzení lékaře o nutnosti této péče vám může pojišťovna zaplatit až 36 splátek.

Kdy si můžete pojištění hypotéky sjednat?

 • Jste ve věku 18-60 let
 • Nemáte uznán žádný stupeň invalidity
 • Nevlastníte průkaz ZTP či ZTP/P
 • Nenacházíte se v pracovní neschopnosti
Pojištění hypotéky

Jaké mohou být výhody a nevýhody pojištění hypotéky?

 • Výhody:

Velkou výhodou pojištění hypotéky je možnost nižší úrokové sazby k danému hypotečnímu úvěru, díky které máte možnost ušetřit nemalé peníze. Mezi další výhody můžeme zařadit rovnocenný přístup pro všechny typy zaměstnání při sjednání tohoto pojištění. V případě zřizování životního pojištění jsou pracovníci rizikového zaměstnání (hasiči, policisté či elektrikáři) nuceni platit vyšší sazby, avšak u tohoto pojištění nikoliv.

Další výhodou tohoto pojištění je možnost sjednání či zrušení kdykoliv v průběhu úvěru, a to bez jakýchkoliv poplatků či sankcí.

 • Nevýhody

Je důležité si uvědomit, že v případě ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti či ošetřování člena rodiny, pojištění hypotéky kryje pouze vaši (ne)schopnost splácet hypoteční úvěr, nikoliv vás osobně. V tomto případě je žádoucí přemýšlet nad zřízením i jiných pojištění, například životního pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti či jiné typy dodatečného pojištění, které vám mohou pomoci kompletně ochránit vás i vaši rodinu.

U vysokých hypoték je velmi pravděpodobné, že pojištění hypotéky nepokryje celou jistinu, ale jen její část. Další nevýhodou je, že toto pojištění není pojištění na míru, ale je spíše obecného charakteru – dostanete určitý balíček s podmínkami a náležitostmi.

Pár slov na závěr

Pojištění hypotéky se může stát vaším věrným partnerem při nenadálých problémech se splácením vašeho hypotečního úvěru. Toto pojištění, jako každé jiné, s sebou nese samozřejmě mnoho výhod, ale také i jisté nevýhody. Naši finanční poradci jsou vám kdykoliv k dispozici, takže v případě jakýchkoliv dotazů či možných plánů se neostýchejte nás kontaktovat. Všechny možnosti zkontaktování se s námi naleznete v sekci kontakt. Těšíme se na naši budoucí spolupráci, tým Českomoravské hypoteční a.s.