Právní informace
Právní informace pro klienty

Registrace a oprávnění

 

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 08732418 a zároveň registrovaný pod Investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/pro-klienty.

 

Pojistné produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 08732418 a zároveň registrovaný pod Samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/pro-klienty

 

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 08732418 a zároveň registrovaný pod Samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/pro-klienty.

Řešení stížností

 

V případě, že klient není spokojen s poskytovanými službami může se se stížností obrátit na zprostředkovatele, kterým je spol. Broker Trust, a.s. https://www.brokertrust.cz/reklamacni-rad-2.

 

Kromě podání reklamace zprostředkovateli se v případě sporů, které se týkají spotřebitelských úvěrů, pojištění, nebo investic, může klient obracet na finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán pro řešení všech těchto sporů na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr sídlí na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací o činnosti Finančního arbitra je dostupných na www.finarbitr.cz/cs/.

 

Další možností pro klienta je podání stížnosti u České národní banky, která dohlíží na činnosti vázaného zástupce, samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele. Česká národní banka má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací je dostupných na www.cnb.cz.

 

Klient se také může obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 

Pokud došlo k uzavření smlouvy on-line, může klient využít speciální internetový portál pro řešení sporů on-line založený Evropskou komisí. Jedná se o internetovou stránku, díky které je možné podat stížnost on-line pomocí elektronického formuláře, a to i v češtině. Více informací je k dispozici na www.ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Podání reklamace nebrání možnosti klienta obrátit se v případě stížnosti na soud.