Hyponation podání ruky mezi klientem a finančním poradcem Českomoravské hypoteční a.s.