Hyponation
Hyponation: Digitální revoluce hypotečního trhu

V listopadu 2023 oznámily pětice největších českých hypotečních zprostředkovatelů vznik projektu Hyponation. Cílem projektu je do dvou let umožnit stoprocentní digitální komunikaci mezi zprostředkovateli hypoték a bankami.

Projekt Hyponation je založen na vytvoření společné API infrastruktury, která umožní zprostředkovatelům hypoték vyřizovat žádosti o hypotéku online. Tato infrastruktura bude zahrnovat všechny potřebné informace a dokumenty, včetně smluvních podmínek bank, odhadů nemovitostí a dalších.

Jak funguje Hyponation?

Základním prvkem projektu Hyponation je společná API infrastruktura. Tato infrastruktura je založena na standardu API Open Banking, který umožňuje bezpečnou a důvěryhodnou komunikaci mezi různými systémy.

Zprostředkovatelé hypoték budou moci prostřednictvím API infrastruktury získat potřebné informace a dokumenty od bank. Tyto informace budou zahrnovat například:

  • Smluvní podmínky bank
  • Odhady nemovitostí
  • Záznamy v registrech dlužníků

Zprostředkovatelé hypoték budou moci tyto informace použít k rychlému a snadnému vyřízení žádosti o hypotéku. Žadatelé o hypotéku budou moci celý proces vyřídit online, bez nutnosti osobní návštěvy banky.

Výhody digitálních hypoték

Přechod na digitální hypotéky má řadu výhod. Zjednoduší a zrychlí celý proces žádosti o hypotéku, což může být pro žadatele velmi přínosné. Zároveň může vést k větší transparentnosti a konkurenci na hypotečním trhu.

Zjednodušení a zrychlení procesu

Digitální hypotéky mohou výrazně zjednodušit a zrychlit celý proces žádosti o hypotéku. Žadatelé o hypotéku budou moci celý proces vyřídit online, bez nutnosti osobní návštěvy banky.

Větší transparentnost

Digitální hypotéky mohou vést k větší transparentnosti na hypotečním trhu. Žadatelé o hypotéku budou mít přístup k aktuálním informacím o podmínkách hypoték od všech bank.

Větší konkurence

Digitální hypotéky mohou vést k větší konkurenci na hypotečním trhu. Banky budou muset nabídnout lepší podmínky, aby si udržely zákazníky.

Další rozvoj projektu Hyponation

Projekt Hyponation je stále ve vývoji. Jeho tvůrci plánují, že v budoucnu bude možné prostřednictvím API infrastruktury vyřizovat i další hypoteční produkty, jako jsou refinancování hypoték nebo změna výše hypotéky.

Projekt Hyponation má potenciál výrazně změnit hypoteční trh v České republice. Jeho realizace může přinést řadu výhod pro žadatele o hypotéku, jako je zjednodušení a zrychlení procesu, větší transparentnost a větší konkurence.